Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree GENERAL TERMS OF USE

» All News


Среща на 11.05.2023 г. между Министара на правосъдието и СНЦ.

Date published: Mon 15 May 2023

На 11. 05. 2023 г. по покана на министър Крум Зарков беше проведена среща с представители на всички синдикални организации в МП.
ССОМП и СНЦ "Синдикат Охрана" като самостоятелна организация представиха искания за:
1. Увеличение на заплати с 20%
2. Увеличение на средствата за храна
3. Увеличение на сумата за ССД
4. Увеличение на средствата за време на разположение
5.Увеличение на средствата за работа с дисплей
6.Увеличение на сумата за пътни разходи
7.Увеличение на средствата за работа със скенер
8.Увеличение на средствата за очила
9.Увеличение на сумата за вещево доволствие
10.Увеличение на средствата за капиталови разходи.
 
Министър Зарков обясни, че към настоящия момент не може да поеме ангажимент в посока изпълнение на нашите искания. В предложения Проект на Закон за държавния бюджет за 2023г. е заложен 6% дефицит. Ако бъдещото политическо управление продължи политиката за присъединяване на страната в еврозоната, този дефицит от 6% ще трябва да бъде намален до 3%. Това от своя страна ще наложи "орязване" на разходите на всички министерства, включително и на МП. Това е причината, поради която министърът на правосъдието счита, че е невъзможно да поеме ангажимент за изпълнение на нашите искания към настоящия момент.
С оглед на изложените по- горе фактти и съобразявайки се с неясната политическа обстановка в страната, УС на СНЦ " Синдикат Охрана " счита за нецелесъобразно и финансово неоправдано да организира Национален протест. Имаме опит и готовност, при възникване на необходимост, в най- кратък срок да бъдат организирани и предприети протестни действия.