Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree GENERAL TERMS OF USE

» All News


Министър Славов: Ще се стремим да няма разлики в заплащането в сектор „Сигурност“

Date published: Fri 12 Jan 2024

Разликите в специфичните заплащания на служителите в сектор „Сигурност“ са необясними и ще се стремим заплащанията Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН) и Главна дирекция “Охрана” (ГДО) да се развиват в съответствие с тези в останалите ведомства със сходна дейност. Тази позиция заяви министърът на правосъдието Атанас Славов на среща с всички синдикати от системата на местата за лишаване от свобода и съдебната охрана. 

Доц. д-р Славов пое ангажимент да постави пред Министерството на финансите проблема за съществуващите разлики в някои плащания на служителите на МВР, от една страна, и на тези на ГДИН и ГДО, от друга. Става дума за вещевото доволство, парите за специфичните условия на труда, тези за храна и др.

“Няма убедителен аргумент защо за едните служители може, а за другите – не”, каза министърът на правосъдието, като в същото време отчете изравняването на заплатите с тези във вътрешното министерство през последните месеци. Той ще положи всички усилия, за да не се стига до социално напрежение в двете главни дирекции - изпълнение на наказанията (ГДИН) и охрана (ГДО).

На срещата в МП днес бяха представители на Съюз на синдикални организации в системата на МП, Синдикат на служителите на затворите в България, Синдикат „Охрана“, Синдикат на пенитенциарните служители, Синдикат на служителите в МП, Синдикат на служителите в ГДИН, както и Синдикат на работещите в местата за лишаване от свобода към КНСБ.  Участваха също ресорните зам.-министри Георги Николов и Емил Дечев, както и професионалните ръководства на двете главни дирекции.

изображение

Отново беше поставен и въпросът за преразглеждане на режима на работа на надзорно-охранителния състав в затворите, който е 12-часов. На поредното настояване да се търси възможност и за връщане на 24-часовите смени, министър Славов отговори: „Няма път назад“. И обясни – промяната на режима е в отговор на категоричните изисквания на Комитета против изтезанията на СЕ, нещо повече – тя дава видими положителни резултати.

Сред приоритетите на ръководството на МП за тази година е и завършването на новия затвор и учебен център в с.Самораново и превръщането на тази голяма инвестиция в нов стандарт за пенитенциарното дело у нас. 

изображение

На срещата бе заявено и желанието на екипа в МП за коректен диалог със синдикатите, така че проблемите да се поставят и решават своевременно.