Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree GENERAL TERMS OF USE

» All News


Политика на диалог и разумна комуникация, обеща зам.-министър Георги Николов на синдикатите от ГДИН и ГДО.

Date published: Mon 11 Dec 2023

Привърженик съм на политиката на диалог и разумна комуникация, на боравенето с факти и на обоснованите, защитени тези – това заяви заместник-министър Георги Николов на първата си обща среща със синдикатите от системите на две главни дирекции – на местата за лишаване от свобода (ГДИН) и „Охрана“ (ГДО). 

От края на миналия месец Георги Николов е ресорен зам.-министър на ГДИН и Държавно предприятие „Фонд Затворно дело“. В МП днес бяха представители на всички синдикати от двете главни дирекции: Съюз на синдикални организации в системата на МП, Синдикат на служителите на затворите в България, Синдикат „Охрана“, Синдикат на пенитенциарните служители, Синдикат на служителите в МП, Синдикат на служителите в ГДИН, както и Синдикат на работещите в местата за лишаване от свобода към КНСБ.

Синдикатите поставиха основни въпроси като тези за допълнителните възнаграждения за специфични служебни дейности, за средствата за храна, други социални плащания. Бяха повдигнати и темите за 12-часовите смени на работа на надзорно-охранителния състав в местата за лишаване от свобода, защитата на служителите, вижданията за затворническото общежитие „Кремиковци“.

До края на годината служителите на ГДИН и ГДО ще получат допълнителните възнаграждения за постигнати резултати, по силата на специалните наредби за това, които действат от 2023 г., стана ясно на срещата.

Впечатлен съм от финансовите резултати след преминаването на 12-часов режим на работа в затворите, отбеляза зам.-министър Николов. Разговарях с няколко началници на затвори и всички те са на мнение, че това е добро решение, допълни зам.-министърът.

Идеята за „Кремиковци“ е да се запази основната част на общежитието, а материално остарелите помещения да бъдат премахнати.

На финала на срещата Георги Николов увери, че е готов винаги да е посредник при решаване на проблемите в системите на ГДИН и ГДО.

https://mjs.bg/home/index/65f0966f-de1e-4f5a-b71c-bf0f5578e98c