Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree GENERAL TERMS OF USE

» All News


Обновена наредба за командировките в страната - Date published: Tue 04 Apr 2023

Годишен отчет за дейността на Съюза на синдикалните организации в МП през 2022 г. - Date published: Thu 30 Mar 2023

Годишен отчет за дейността на СИНДИКАТ ОХРАНА през 2022 г. - Date published: Thu 30 Mar 2023

Покана и дневен ред за 13-то Общо събрание на СНЦ"Синдикат Охрана" - Date published: Fri 24 Mar 2023

Мерки за защита на служителите в ГДИН и ГДО от агресията срещу тях . - Date published: Fri 13 Jan 2023

Специално предложение на UniCredit Bulbank за членовете на СЪЮЗ НА СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО - Date published: Tue 13 Dec 2022

Писмо за подкрепа на национален протест митинг-шествие на 11.11.2022 г. - Date published: Mon 07 Nov 2022

Допълнителни искания от Съюз на синдикални организации в МП за бюджет 2023 г. - Date published: Tue 11 Oct 2022

Писмо от СНЦ"Охрана" до МП за допълнителни средства в Проекто - бюджета за 2023 г. - Date published: Tue 11 Oct 2022

НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФОРМИРАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ В СЛУЖЕБНАТА ДЕЙНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ГДО И ГДИН ВЕЧЕ Е ФАКТ. - Date published: Sun 11 Sep 2022