Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree GENERAL TERMS OF USE

» All News


Писмо във връзка със среща на 11.08.2023 г. в МП по повод липсата на пари в бюджета за 2023 г. за оценките от постигнати резултати. - Date published: Tue 15 Aug 2023

Писмо с искане за среща с Министара на правосъдието. - Date published: Wed 14 Jun 2023

Искания на СНЦ Охрана от 09.05.2023 г. - Date published: Mon 15 May 2023

Среща на 11.05.2023 г. между Министара на правосъдието и СНЦ. - Date published: Mon 15 May 2023

Новите оферти на YETTEL! - Date published: Wed 10 May 2023

Доклад на МП от работна група с конкретни мерки за организацията на защитата на служителите при изпълнението на служебните им задължения и насилието срещу тях от страна на лишените от свобода. - Date published: Sat 22 Apr 2023

Отговор МП за увеличение сумата за вещево доволствие. - Date published: Sat 22 Apr 2023

Писмо отговор до СНЦ Охрана 2022 за лимита от 800 лв - Date published: Thu 13 Apr 2023

Ново становище на СНЦ за лимит от 800 лв. за вещево доволствие от 13.04.2023 г. - Date published: Thu 13 Apr 2023

Становище на ГДО за лимит от 800 лв. за вещево доволствие от 29.07.2022 г. - Date published: Thu 13 Apr 2023