Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

I agree GENERAL TERMS OF USE

» All News


ПИСМО от ССО в МП до СЛУЖЕБНИЯТ МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО , ГОСПОЖА ПАВЛОВА. - Date published: Thu 18 Apr 2024

Дневен ред и съобщение за 14-то Общо събрание на СНЦ"Синдикат Охрана" - Date published: Tue 19 Mar 2024

Министър Славов: Ще се стремим да няма разлики в заплащането в сектор „Сигурност“ - Date published: Fri 12 Jan 2024

Политика на диалог и разумна комуникация, обеща зам.-министър Георги Николов на синдикатите от ГДИН и ГДО. - Date published: Mon 11 Dec 2023

Обсъждането на БЮДЖЕТ 2024г. и липсващите социален диалог и сътрудничество с МП. - Date published: Fri 01 Dec 2023

Становище до ГДО на УС на СНЦ"Синдикат Охрана" във връзка с отчитане на времето и условията за изплащане на дневни пари при командироване на служители в страната. - Date published: Wed 01 Nov 2023

Писмо във връзка със среща на 11.08.2023 г. в МП по повод липсата на пари в бюджета за 2023 г. за оценките от постигнати резултати. - Date published: Tue 15 Aug 2023

Писмо с искане за среща с Министара на правосъдието. - Date published: Wed 14 Jun 2023

Искания на СНЦ Охрана от 09.05.2023 г. - Date published: Mon 15 May 2023

Среща на 11.05.2023 г. между Министара на правосъдието и СНЦ. - Date published: Mon 15 May 2023